O aluminijumu

objavljeno u: O aluminijumu | 0

aluminijumski profiliAluminijum je daleko najzastupljeniji metal na Zemlji. U odnosu na druge elemente, gledano po količini, nalazi se na trećem mestu, odmah iza kiseonika (47%) i silicijuma (28%). Aluminijum i njegove legure koriste se u raznim granama industrije. Jedini nedostatak mu je mala čvrstoća. Taj nedostatak se rešava dodavanjem drugih metala, čime su dobijene legure izvanrednih osobina. Aluminijum je vrlo reaktivan, ali je i veoma otporan na koroziju – na vazduhu se odmah prekrije opnom oksida debljine 0,0001 mm, koja ga štiti od dalje oksidacije. Deblje i čvršće opne mogu da se dobiju elektrohemijskim postupkom anodne oksidacije, što se naziva “eloksiranje”.

Lagane metalne konstrukcije u građevinarstvu danas se ne mogu zamisliti bez aluminijuma. Posebno je razvijena njegova primena za izradu građevinske stolarije. Aluminijumski prozori i vrata napravljena od specijalno pripremljenih i izrađenih aluminijumskih profila danas su, praktično, standard u građevinarstvu. Visok kvalitet, izuzetan izgled i dugovečnost ih preporučuje svakome.

Samo redovno praćenje novih ponuda i primena najnovijih materijala, opreme i tehnologije može da ima za rezultat uspešno završene radove i dobar profit. Na ovim stranicama ćemo Vam prikazati široku paletu proizvoda koji će Vam pomoći da posao završite brže, lakše i kvalitetnije.